Data in wagenparkbeheer 18 april 2019

De toekomst van de mobiliteitssector spreekt tot de verbeelding van velen. De ‘Uberisation’ van de branche, bijvoorbeeld, waarin zelfrijdende connected cars ervoor zorgen dat niemand meer een auto hoeft te bezitten, is een veelgenoemd perspectief.

De verzameling, verwerking en het gebruik van waardevolle data, zorgt ervoor dat auto’s van tegenwoordig bijna rijdende ‘Internet of Things’ objecten zijn geworden. De invloed hiervan op het wagenparkbeheer zal naar verwachting ook erg groot zijn.

Hoe ziet het wagenparkbeheer van de toekomst eruit, en hoe kun je je erop voorbereiden?

Gebruik van data in wagenparkbeheer

Uit een onderzoek van Frost & Sullivan, gepubliceerd in 2017, is gebleken dat moderne auto’s gemiddeld 200 sensoren bevatten die data kunnen verzamelen. In 2020 zullen auto’s naar verwachting vier terabyte per persoon, per dag, aan data verzamelen. Vier terabyte! De markt voor deze data zal tegen die tijd rond de $ 2 miljard per jaar waard zijn.

Dit duizelingwekkend hoge bedrag is te verklaren aan de hand van het feit dat de connected car nieuwe bronnen van inkomsten genereert. Gegevens over waar de gebruikers zich bevinden, welke functies van het voertuig ze gebruiken, hoe goed en hoe efficiënt ze rijden en waar ze rijden, kunnen allemaal – met toestemming van de bestuurder – tegen vergoeding worden gedeeld aan derden waaronder verzekeringsmaatschappijen en adverteerders.

Ook zorgt een connected car ervoor dat de wagenparkbeheerder altijd op de hoogte is van de status van de auto, en daarmee het aankomende onderhoud. Een connected car kan de wagenparkbeheerder, of zelfs het onderhoudsbedrijf, van tevoren waarschuwen over het benodigde onderhoud. Het updaten van software, het bijvullen van olie of het vervangen een versleten onderdeel, zijn werkzaamheden die allemaal vooraf (automatisch) aangegeven kunnen worden.

Dit levert zowel kansen op voor de fabrikant, als voor de wagenparkbeheerder. Een fabrikant of serviceprovider kan de wagenparkbeheerder eenvoudiger helpen in het onderhouden en optimaliseren van het wagenpark. Dit zorgt ervoor dat fabrikanten met behulp van uitgebreide serviceplannen, nieuwe partnerschappen kunnen opzetten met wagenparkbeheerders. Maar daar houdt niet het op. Voor wagenparkbeheerders zijn er vele andere voordelen. Zo verhogen connected cars de productiviteit met 10-15%, en besparen ze 20-25% op benzinekosten. Ook wordt het gebruik van voertuigen verhoogd met 15-20%, waarmee stilstand aanzienlijk wordt verminderd. Onder andere door route-optimalisatie wordt het totaalaantal gereden kilometers met 5-10% verlaagd.

Data in wagenparkbeheer2

Telematica in wagenparkbeheer

Wagenparkbeheerders die gebruikmaken van data, is niets nieuws. De explosieve stijging in de hoeveelheid beschikbare data van wagenparken, en de bijna real-time snelheid waarmee wagenparkbeheerders er toegang toe hebben, hebben voor hoge verwachtingen gezorgd.

Eén van de bekendste manieren waarop er op dit moment gebruik wordt gemaakt van data, is via telematica. Telematica maakt het mogelijk om data te verzamelen en real-time te versturen naar een fleetmanagement-systeem. Met behulp van telematica kan de wagenparkbeheerder inschattingen maken om de efficiëntie te verhogen. Denk bijvoorbeeld aan het optimaliseren van het brandstofverbruik, of het verhogen van de veiligheid van de bestuurder. Ook kunnen er real-time routes gekozen worden waarbij ongelukken vermeden worden. Gezien het feit dat het onderhoud van de auto geoptimaliseerd is, wordt de kans op ongelukken door voertuigfouten ook nog eens verkleind.

In combinatie met kunstmatige intelligentie kan de veiligheid van de bestuurder in de toekomst vrij goed gewaarborgd worden. Wat ons betreft is dit dan ook een erg goede manier om innovatieve technieken te gebruiken, en wij kijken uit naar de invloed die dit zal hebben op de mobiliteitssector.

Vooruitstrevende wagenparkbeheerders die telematica omarmen, bereiden hun wagenparken en hun bedrijven voor op een zeer concurrerende data-driven toekomst. Meer over de voordelen van telematica? Lees dan eens dit artikel.

Blockchain in wagenparkbeheer

De opkomst van cryptocurrencies (bijvoorbeeld de BitCoin), heeft een aantal erg rijk heeft gemaakt en de rest van de gemeenschap achtergelaten met een gevoel van ‘wat als…’.  Gelukkig is er meer uitgekomen dan enkel de crypto, namelijk blockchain technologie.

Blockchain is de onderliggende cryptografische technologie waarmee data beveiligd kan worden. Het bestaat uit digitale blokken, die gegevens bevatten over een transactie. Deze blokken worden in een keten aan elkaar gekoppeld, en er worden cryptografische ‘handtekeningen’ aangemaakt op basis van de inhoud van de twee aangrenzende blokken.

Elke poging om te knoeien met de inhoud van een blok, bijvoorbeeld door het te hacken, zou de cijfers veranderen. Dit zou de link naar het volgende blok in de keten verbreken. De hacker zou dan moeten proberen om dat te hacken, wat hem weer bij stap 1 brengt. Dit werkt op dezelfde manier met elk blok in de keten, wat ervoor zorgt dat de benodigde tijd en rekenkracht om een ​​enkel blok te hacken, buiten bereik is.

Data in wagenparkbeheer 3

Maar wat kun je ermee in wagenparkbeheer?

Blockchain kan op een gecodeerde, veilige manier een overdracht van bezit vast te leggen. Maar het kan ook worden gebruikt om de echtheid van gegevens te verifiëren, zoals telematicagegevens. Met behulp van blockchain kunnen fleetmanagers contracten ondertekenen en goederen overdragen. Zij hebben met behulp van de technologie veel meer transparantie wat betreft prijs en eigendom, dan de huidige systemen toestaan.

Laten we dit even projecteren op supply chain management. Met behulp van blockchain en telematica kunnen wagenparkbeheerders real-time, geverifieerde updates krijgen over items die zijn op dat moment aan het vervoeren zijn. De hele supply chain is real-time geverifieerd, wat frauderen onmogelijk maakt.

Het wagenpark van 2025

Dat technologische ontwikkelingen voor grote veranderingen binnen wagenparkbeheer zorgen, dat is duidelijk. Maar even concreet, hoe gaan wagenparken er in 2025 uitzien?

Auto’s en vrachtwagens zullen zelf grote uitgaven doen.

Met een ingebouwde e-wallet en hun eigen, blockchain onderbouwde ’smart contracts’, zullen auto’s zelf onderhandelen en betalen voor brandstof en andere voorzieningen. Naar schatting zullen 15% van alle wagenparktransacties blockchain onderlegd zijn.

Voertuigen zullen zichzelf repareren.

Met behulp van software-updates kunnen voertuigen hun prestaties optimaliseren en problemen onderweg oplossen. De onderhoudskosten verminderen hierdoor met maximaal 15%.

Voertuigen zullen standaard connected zijn.

200 sensoren sturen gegevens terug naar de fleetmanagement-software. Dit creëert een nieuwe markt in autogegevens, met een jaarlijkse waarde van $ 2 miljard.

Monteurs kunnen sneller problemen achterhalen.

Met sensoren die continu allerlei systemen controleren, kan de auto de monteurs vertellen waar ze een fout moeten zoeken. Hier verminderen de reparatiekosten met 11% tot 15%.

Wagenparken doen hun eigen papierwerk.

Fleetmanagement software registreert gegevens en voert taken zoals facturatie, chauffeursplanning en leveringsoptimalisatie zelf uit.

Chauffeurs zullen minder brandstof gebruiken.

Virtuele assistenten, gestuurd met behulp van kunstmatige intelligentie en telematica, helpen chauffeurs om zuiniger te rijden. De kosten voor benzine en diesel dalen hiermee tot wel 35%.

Hoe bereid je je hierop voor?

Eén van de belangrijkste uitdagingen voor wagenparkbeheerders, is het bijblijven in de technologische ontwikkelingen. 60% van de wagenparkbeheerders geeft aan dat ze extra training nodig hebben om de snelle ontwikkelingen in de logistiek bij te houden. Op gebieden zoals systeemintegratie, data-analyse en voorspellende modellering willen veel wagenparkbeheerders nog het een en ander leren.

In de toekomst moeten wagenparkbeheerders kunnen begrijpen hoe de verschillende systemen voor gegevensverzameling en -analyse kunnen met elkaar worden geïntegreerd om meer waarde aan hun activiteiten toe te voegen. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat ze de integratie zelf zullen uitvoeren, moeten ze in staat zijn om degenen die dat wel doen te instrueren en te overzien. Zo zullen zij klaar zijn om de zakelijke uitkomst van de resultaten op de juiste manier te kunnen beoordelen.

Bron: Shell

Lees ook...